Gyimesi Zsuzsanna: A Maladype ügye

A Maladype ügye Viktor Kravcsenko magas rangú szovjet tisztviselő 1944-ben politikai menedéket kért az Egyesült Államoktól. Akkor már majdnem egy éve tartózkodott New Yorkban egy szovjet beszerzési bizottság tagjaként. Hónapokon át készült a lelépésre. Sajátos utat választott: nem csöndben eltűnt a szovjethatóságok elől, mint számos kortársa, akik valamilyen szerencse folytán külföldi utazáson vehettek részt, hanem nagy sajtónyilvánosságot adott tettének, és az amerikai közvélemény védelme alá helyezte magát. Személyes választását egybe akarta kötni azzal, hogy a nagyvilág tudomására hozza, mi zajlik a Szovjetunióban. Szökése napján nyílt levelet tett közzé a sajtóban indokairól, majd 1946-ban Én a szabadságot választottam című, angolul megjelentetett memoárjában mintegy ezer oldalon át magyarázta, mi is történt vele, az eszméivel, a hazájával a XX. század első felében. A könyv azonnal bestseller lett – s a hidegháború „fegyvere” –, lefordították franciára, és ez drámai fordulatot hozott: Kravcsenkót hazugsággal vádolta meg a Francia Kommunista Párt hetilapja (Les Lettres Françaises), leginkább a munkatáborokról írtak kapcsán, amire Kravcsenko beperelte az újságot rágalmazás miatt. 1948-ban Párizsban megkezdődött az évszázad (egyik) pere, Kravcsenko és a Nyugat az egyik, a Francia Kommunista Párt és a Szovjetunió a másik oldalon. A bíróság Kravcsenkónak adott igazat. Ahogyan Balázs Zoltán is, a Maladype Színház vezetője, rendezője, színésze.

Olyannyira, hogy 2015-ben Konok Péterrel lefordíttatta és kiadta Kravcsenko memoárját magyarul. Még tovább ment. Egyszemélyes kiáltványt szerkesztett a műből, amit két és fél óra alatt szinte egy lélegzetre mond el, mintegy gúzsba kötözve, tenyérnyi térben összezárva a közönséggel. És Balázs Zoltán még ennél is tovább ment. Országos üggyé tágította a Kravcsenko-sztorit. Egyéves színházi-nevelői programot dolgozott ki munkatársaival a Maladype bázisán, és járja az ország hátrányos helyzetű középiskoláit, hogy Kravcsenko sorsán keresztül segítsen a fiataloknak ráérezni: mi a súlya és az ára az egyéni szabadságnak, mit jelent döntést hozni, önmagammal szembenézni, felelősséget vállalni magamért és a közösségért.

Van itt három dolog: a könyv, a színházi előadás és a projekt. Ez a Kravcsenko - ügy, Balázs Zoltán ügye. Az első tett az, hogy megszületett a magyar szöveg. A második tett - a monodráma, kivételes hatással. Olyan erővel, hogy kamaszok is rezzenetlenül hallgatják, amint egy színész egyes szám első személyben „löki a szöveget” több mint egy órán át, kellékek és díszlet nélkül. És a szöveg működik: Borsod megyétől a VIII. kerületig. Balázs Zoltán odaáll a középiskolások elé, és átadja nekik a bíró, az ügyész és az ügyvéd szerepét. Elmondja vallomását, és várja az ítéletet. Merész vállalkozás. Hitelessége azonnal megérinti a sokszor kezelhetetlennek tűnő fiatalokat, akik nemegyszer jobban tudják, milyen bíróság előtt állni, mint Balázs Zoltán, mert már volt benne részük. A harmadik tett, a projekt utolsó felvonása egy nagy, stilizált bírósági eljárás lesz, ahol Balázs Zoltán Kravcsenko tanúvallomásában feltárja a Szovjetunióban tapasztaltakat, s megpróbálja értelmezni benne saját szerepét és felelősségét. A közönség lesz az esküdtszék, amelynek ítéletet kell hoznia. Az 1920-as évek elején Oroszországban mindennapos volt ez a műfaj: Petrográd és Moszkva utcáin amatőr és professzionális társulatok bírósági pereket rendeztek a közönség bevonásával – Vlagyimir Majakovszkij is gyakran szerepelt bennük. Talán erre is utal a Maladype, amikor a per „műfajában” kérdez rá: mi az egyén felelőssége a totalitárius rendszerek kialakulásában és fenntartásában? Meddig mondható: „történtek hibák, de nem én tehetek róla”? – ahogyan Elliot Aronson és Carol Tavris fogalmaznak könyvükben. A Kravcsenko-ügy kivételes igényességgel és körültekintéssel kidolgozott projekt. Ügyvéd, szociológus, pszichológus, történész, irodalmár, tanár, drámapedagógus, marketingszak- értő és író, dramaturg, fordító, rendező, színész számos meglepetést tartogató, izgalmas és stimuláló együttműködéséből építkezik. Méltó folytatása Balázs Zoltán korábbi akcióinak.

Gyimesi Zsuzsanna, Orosz Negyed Magazin, 2016