Vélemények az aranybogár-módszerről

"Végre egy felvállalható koncepció!”

Mészáros Ádám
a BSCE Informatikai és Tanácsadó Kft. ügyvezetője

„Abban biztos voltam, hogy van értelme annak, ha az üzleti és a színházi világ közeledik egymáshoz, hiszen mindkettőnek szüksége van az előremozduláshoz olyan tudásra, olyan elemekre, amelyeket a másik használ, hogy ez által valami újat, a szokásostól eltérőt vigyen a mindennapjaiba. A mozaik akkor állt össze, amikor Balázs Zolival elkezdtünk beszélgetni. Addigra már minden műsoron lévő darabot láttam, és tudtam, hogy a maladypés szellemiség közel áll hozzám. Minden szó, gesztus, mozdulat vagy poén mögött sok rágódás, sok gondolat van, méghozzá olyan, ami további gondolkodásra ingerel, ami ívvé áll össze, és ezt önkéntelenül is magammal viszem a taps után. Valahányszor egyik vagy másik darab, vagy akár jelenet eszembe jut, mindig más olvasata, újabb rétege jelenik meg, és hántom, ahogyan a hagyma héjait.”

Horváth Krisztina,
a Cisco Magyarország ügyvezető igazgatója

(...) az Aranybogár egyik (intellektuális) erőssége, hogy kiválóan alkalmazkodik a legkülönbözőbb képzési célokhoz. Nem vált bármikor előhúzható gyakorlatok mechanikusan ismételt sorává, s nyitott a legkülönbözőbb problémák – például egy irodalmi mű – megszólaltatására. A másik (a tanárképzésben hasznosítható) erőssége, hogy felrázza a felnőtt ember testi és érzelmi emlékezetét. Csoportba létezve akarva-akaratlan megtapasztalom, hogy mely gyakorlatok során érzem magam sikeresnek/sikertelennek, motiváltnak/motiválatlannak, mikor lesek a diákom-ról, mikor szorulok rá az ő fizikai segítségére, mikor rontok el a kollégámmal együtt valamit, s ők kijavítják-e. S a program önreflexív szakaszai ennek kapcsán ébreszthetnek arra rá, hogy milyen készsé-geimet, képességeimet altatta vagy zsibbasztotta el a katedrán töltött húsz év.

Dr. Kiss Gabriella egyetemi docens,
színháztörténész, drámatanár
a KRE BTK Színháztudományi Tanszékének vezetője,
a Szent István Gimnázium tanára

„Ez a legklasszabb hely, ahol megkaphatom azt, amire az én üzletkötőimnek szükségük van. Fél éve jártunk ott és egy hétvégén két napot töltöttünk el Balázs Zolival. Megérte. A kollégáimmal azóta is az ott tanultakból építkezünk. Lassan kezdődhet a következő felvonás, úgy látom megértünk rá.”

Borics Zoltán,
a Mareco Ingatlan Zrt. vezérigazgatója

„A Bankárképző Mentorprogramjában résztvevő diákok egy kiválasztott csapat tagjai. A program neve: Együtt a jövőbe – a jövő gazdasági vezetői. Ahhoz, hogy valaki gazdasági vezető legyen, kevés, hogy jól ismeri a szakmáját, ezért mi sok olyan plusz dologgal próbáljuk tágítani a látásmódjukat, ami segíteni fogja őket abban, hogy olyan emberekké váljanak, akik nemcsak a közvetlen gazdasági egységért, hanem a társadalomért is felelősséget vállalnak. A képzés egy jelentős része jótékonysági programokból áll, a másik része pedig olyan készségek, képességek elsajátítá-sából, amelyek révén később kreatívabb, hatékonyabb, jobb munkaerők lesznek. A diákok nagyon bonyolult kiválasztási rendszeren keresztül jutnak be ebbe a képzésbe és rengeteg lehetőséget kapnak, amelyek során többször megmérettetnek és megtanulják azokat a technikákat, amikkel bizonyos szituációkat könnyen meg tudnak oldani. Amikor azonban kikerülnek megszokott közegükből, előjönnek bizonyos személyi-ségjegyek, értékek és gyengeségek is. Ezekkel muszáj tisztában lenniük. Ez a tréning sokat segít ebben, mert más, mint a rutin, sokkal őszintébb helyzetet teremt. Az, hogy valaki sikeres vezető-e vagy sem, nem kizárólag attól függ, hogy mennyire okos, hanem hogy mennyire empatikus, tud-e kooperálni, és képes-e közös érdekfelületet teremteni, majd elősegíteni annak kibontakozását. (...) A Maladypével való együttmű-ködés nagy lehetőség számunkra.”

Dr. Tóth Judit,
a Nemzetközi Bankárképző Központ vezérigazgatója 

„Játék, tudás és valóság. E hármasság jellemzi Az Aranybogár-módszert. A Maladype Színháznak az analitikus gondolkodásra és a cselekvő részvételre épülő tréningjén, játék közben – szinte észrevétlenül – fogalmazunk meg fontos kérdéseket, tanulunk olyan módszereket, amelyek segítenek a mindennapi és a munkahelyi konfliktuskezelésben, az asszertív kommu-nikációban, vagyis abban, hogy minél jobban érezzük magunkat a bőrünkben.

Dr. Raátz Judit főiskolai docens,
az ELTE BTK oktatója, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa, több kommunikációs tankönyv szerzője

„A Maladype Színház valamennyi programját átszövi Az Aranybogár-módszer: minden találkozási felület, mely létrejön, közös alkotófolyamattá, közös gondol-kodássá s paradox módon - annak természete miatt - mégis egyéni élménnyé, egyéni impressziókká, egyéni tanulási anyaggá válik a résztvevők számára: legyen az színésztréning, vállalati vagy tanulói, illetve pedagógus tréning; a Numera! „interaktív eszmecseréi”; felolvasó-színház; nyílt próba; színházi előadás, vagy közönség-találkozó. E programok mindegyike hordoz gondolati provokációt, mely a kereső-kutató Én, tanuló Én kíváncsiságát felkeltve a feldolgozó Ént munkára bírja – s a színrelépő Ént is mozgósítja. Kondicionálja a kreatív gondolkodást és folyamatos önművelésre, önreflexióra késztetve az alkotó személyiséget komplexen építi.”

Németh Mónika drámapedagógus,
a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola pedagógiai igazgatóhelyettese

„A Maladype attól hiteles, hogy független. Amit csinálnak, az teljes mértékben egyedi, én ilyet még soha sehol – sem Magyarországon, sem külföldön – nem láttam. Fontosnak tartom, hogy ezt az élményt mások is lássák, megtapasztalják. A Maladype olyan színház, ami sosem lesz beilleszthető a mindenkori kultúrpolitikába. Viszont van egy jól körülírható értelmiségi közönség, akiknek a világlátása a Maladypéhez hasonló, és ez összekötő erő.”

Dr. Borbély Zoltán,
ügyvéd, sportriporter, egykori legfőbb ügyészségi ügyész