Numera! – Új programsorozat a Maladype Bázison

A november 2-án 15 órakor induló Numera közönség felé is nyitott, interaktív eszmecseréi során meghívott vendégeinkkel közösen a számok sajátos világrendező szerepét szeretnénk kibontani. A beszélgetések célja elsősorban nem a tudományos igényű, teljes körű áttekintés, sokkal inkább egyfajta nyomozás, kötetlen kalandozás a numerikus jelek világában. A számok konkrét, absztrakt, szimbolikus jelentésének vizsgálatán túl, a szabad asszociációnak is teret engedve, játékos kísérletet teszünk arra, hogy összekapcsoljuk a tudományok és művészetek egymástól távol eső területeit.

Ehhez a rendhagyó expedícióhoz ezúttal is a színház szolgál majd iránytűként: mindenekelőtt olyan fogalmakra és területekre szeretnénk összpontosítani, melyekben a számok az alkotás folyamatával fonódnak össze.

A havi rendszerességgel jelentkező programnak mindig más számjegy lesz az origója.

A november 2-ai nyitóalkalom fókuszában a NULLA áll. Ez a kezdethez, véghez, végtelenhez, teljességhez, újjászületéshez, újrakezdéshez kötődő fogalmainkat magába sűrítő számjegy gazdag kiindulási pontként szolgál meghívott vendégeink – Monspart Sarolta, a Futás Nagyasszonya, tájfutó világbajnok, Sáry László, zeneszerző, zenepedagógus, Surányi László, matematikus, filozófus, művészet- és irodalomesztéta valamit Tankó Erika, a Maladype Színház színésznője – nézőkkel közösen történő beszélgetéséhez.

Várunk minden érdeklődőt!