Tarján Tamás: Kapsz, elveszel, követelsz?

Az összecseréléseknek amúgy sincs valóságértékük: igazából nem alkattól, hajhossztól, ruházattól függnek Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais kétszázhuszonhat esztendeje regnáló vígjátékában, hanem a lelkületek hevétől, a bebeszélt reményektől, a vágyaktól. Az öncsalástól és az általános csalási-visszacsalási gyakorlat automatizmusától. Az események burka mai szemmel nézve, és főleg a vége felé nem is komédiai, hanem bohózati. A Maladype Bázison a társulat színészei nyílt vagy elharapott mosollyal, álmélkodással folyamatosan reflektálnak arra, mibe keveredtek. A sok félre megjegyzés, kommentálássá változtatott mondat fokozza és ironizálja a távolságot, amely egy alig ötven nézőt befogadó lakásszínház intimitásában is óhatatlanul megteremtődik a látottak és a látók között.

Mibe is keveredtek hőseink? Figarónak ma lenne (lesz) az esküvője, de ura és jótevője, Almaviva gróf ugyancsak szeretné megkaparintani magának Suzanne ártatlanságát. Mivel a ius primae noctist maga a közigazgatási és igazságszolgáltatási jogkörrel felruházott irányító, a gróf törölte el nemrég, más, cselesebb módon kell(ene) kijátszania a polgárosodó világot és visszatérnie a hűbéri kötelmekhez. Első éjszaka, egy éjszaka, házasságnak nevezett sok éjszaka: a szereplők több mint fele ráhajt arra, hogy szerelemnek mondott gerjedelme, tényleges szerelme, érzelmi-érzéki illúziói bármi áron beteljesedjenek. A műfaj szabályai szerint a legderekabbak másznak ki a legszerencsésebben a slamasztikából, ám a foltosabb lelkeknek sincs miért panaszkodniuk. Ahogyan az később kiderül saját elveszett fiára, Figaróra szemet vető idősödő hölgy, az utóbb mintaanyának, mintaanyósnak bizonyuló Marcelina összegzi: a szíve nem csalta meg, csupán az irányt tévesztette el.

A színészek jókedvűen, svungosan dolgoznak. A halványabb, szövegelősebb részleteket tempóval gyűrik le, a színesebb, fogasabb, hatásosabb jeleneteket időzőbb, finomabb ritmusban pörgetik. Benedek Mari cigányosan andalúz jelmezeit öltötték magukra: dél-égette feketék, felhős fehérek karéjából kandikál ki a címszereplő félig napvörös ruhája. A tér, Ambrus Mária díszlete csak annyi, amennyit a prológusképp nagy léptekkel fel is mért pár tucat négyzetméter enged: a járások kereszt alakban, a kijárati ajtók, szobakapcsolatok felé meghosszítva, meg a négy fal téglalapja mentén, azaz nemegyszer a közönség (egy szelete) mögött, s hozzá időnként egy karszék. (Mást aligha viselne el Ibériából a csupa ajtó-ablak, önmaga-díszlete-terem, amelyet szép cserépkályha is fűt.) Zsótérnak az egészre van gondja, de pontos kottával a kiélezettebb rövid monológokra és a legtartalmasabb dialógokra futtatja még a meditatívabb alkalmakkor is derűs értelmezését. Semmit sem kell nagyon komolyan gondolni, mert az ártana a tényleg elkomolyuló replikáknak. Chérubin megteheti, mi egyebet tenne?, hogy rajtakapási menekültében az első emeletről nem a (Mikszáth Kálmán téri) dinnyeágyásokra ugrik, hanem előbb fel a kinyitott ablak párkányára, majd kis tétovázást követően vissza a szobába, hogy elrejtőzzön a padlón (a megtiport dinnyeföld pedig muskátli küllemű violát terem, mint halljuk-tapasztaljuk).

Az összeborzoltan tarajos hajú Orosz Ákos belevaló kópéhős, s fokozatosan azt is elhiteti a tagbaszakadt legényről: Figaro harmincéves korára borbély, állatorvos tanonc, drámaíró, lapalapító, kártyabarlangi bankos múltjának tapasztalataival bíró ismerője a nagybetűs, nem rózsás életnek. Orosz mindig jókor van jó helyen a feszes térkezelésű előadásban, melynek azonban Tankó Erika Suzanne-ja a fő mozgatója. Az egyébként is inkább nőpárti darab szemléleti és nyelvi energiáit az ő temperamentuma, a jövendőbelijénél is dörzsöltebb szobalány egyszerű, egyenes, bátor életigenlése sugározza legélénkebben. Figaro főnökeként Tompa Ádám a sokszori megleckéztetésnél is több esendőséget mér a hatalmi nullpontján ragadó Almavivára; Suzanne barátnő-asszonyának szerepében a drámai léptéket tudó, elegáns stílusú Ligeti Kovács Judit mintha egy Básti Juli-paródiát is megeresztene a karikaturizálástól nem idegenkedő, helyenként ötletszerű, de nem könnyedségbe kent estén.

Fátyol Kamillának (Fanchette, Antonio lánya) csak a semmi sem drága alkukat engedélyezi az alaposan megcsavarintott cselekmény, Lendváczky Zoltán kissé vékony vígjátéki klisékben tűnik fel (Antonio, a részeges kertész; Bazile, csembalótanár; Don Hiszékeny Liba, helyettes), Faragó Zénó a szív-mitugrásznak ismert Chérubint langaléta, holdvilágképű, teszetosza filozopterrel váltja fel. Az egy tömbből faragott Páll Zsolt talán csak azért érződik talpig feketében is szürkének, mert Törőcsik Mari m.v. a párja. Törőcsik, aki korábban már játszotta Marcelinát, még akkor is remek, amikor nem száz százalékosan remek. A hangját néha rettenetesen kiereszti, omlani akarnának a falak, a többieknek eltérő az artikulációjuk. S neki is, csodálatos, bölcs csendességeiben: ahogy más perceiben százharminc százalékra hozza a figurát, a saját hoppon maradt énjén fintorogni képes, régi és új céljaiba (végre házasság; új család) belevillanyozódó nénikét. Törőcsik mindenestül unikum mindabban, amit csatolt részeivel együtt jobb híján napjaink magyar szellemi életének nevezünk. Alföldi Róbert Nemzetijének bizonyára ma legtekintélyesebb művésze, aki a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban, Vidnyánszky Attila rendezésében is főszerepet alakít (A szarvassá változott fiú - kiáltás a titkok kapujából; január 13-án lesz vendégfelléptük a Bárkában), és Balázs Zoltán alternatív Maladype Színházának szintén juttat zsenijéből. Három radikálisan eltérő státusú, világképű, összetételű közösség; és Törőcsik Mari mindháromban otthon van. Ki csinálná ezt utána?

A klasszikus színmű mindvégig a jelenben írja magát, olykor igencsak kifenve. Ungár Júlia dramaturg fordítása fogékony a veretes stílre, melyben zavartalanul helyezi el, ha kell, a képben vagyok, a kapd be utcaibb szófordulatait. A fontosabb passzusok ezúttal nem brechtiesen, de markáns kontúrral kérnek figyelmet maguknak Zsótér rendezésében. Megpendül a kapsz, elveszel, követelsz? lépcsőzetességének riasztó elve, s a házasság révébe háromszoros hozománnyal evező, Suzanne-ért folytatott ravasz és sikeres küzdelme folytán valamelyes tiszteletnek örvendő Figaro nem ok nélkül nyomatékosítja befejezésül: a feleségemet és a vagyonomat hagyják békén.

Tarján Tamás, Kultúra.hu, 2010