Fehér Elephánt: Balkon

A Stúdió K 1980-as Balkon-jában Gaál Erzsébet Madame-Királynője és Székely B. Miklós
Rendőrfőnökének legendás kettőse dominált, szereposztási kényszerek miatt a mostani-
ban a hangsúly a bordélyházi vendégek felé tolódott el.
Három elképesztő intenzitású színész, füvezés nélküli mámoros vetésforgóban játssza a
klienseket és a nekik szexet szolgáltató hölgyeket. Pallag Márton negédesen gyónja "va-
lódi" bűneit , majd mint Tábornok nyargal a csatába. Lova Márkus Sándor, aki máskor szi-
gorú Bíróként ostorozza a kisstílű tolvajnőt. Természetesen utóbbinak is van másik énje,
a lenyűgöző jelenlétű Fila Balázs Püspöke csúcspontja az előadásnak.
Zsótér Sándor interpretálása lézerpontossággal mutatja meg Jean Genet művének zse-
nialitását, a létünket meghatározó szerepjátszás, szerepcsere identitást erősítő fontossá-
gát. Balázs Zoltán korszakos jelentőségű Négerek-jében a Fehérek-Feketék játszóinak
inverziója emelte ki a személyiségcserék erejét, ebben a produkcióban a Cselédek alak-
változásai hatványozódnak.
Ambrus Mária fogason függő függönyén a kéjszalonok képeit láthatjuk, néhány jellegze-
tes tárgy díszeleg a polcrendszeren, pl. egy félbeharapott görögdinnye vasalófejjel, ere-
detiek a kézzel fejgéppé állítható led-lámpácskák. Szívesen láttunk volna többet Bödők
Zsigmond-ból, Hóhér-ja Benedek Mari rőt bolyhos mellvédjében torokhangon rémiszt,
kár, hogy később csak a Hulla jut neki.
Tankó Erika derekasan küzd Irma Madame tonnás szerepével, a forradalmárokhoz szegő-
dött Chantalként hitelesebb, Balázs Zoltán Rendőrfőnöke alkatidegenként tévelyeg. Az
előadás mindezek ellenére töretlen lendülettel ér célba, a Huszárik Kata Küldöttje ál-
tal királyi fenséggé avanzsáló kuplerosné, díszes kompániájával együtt, délcegen feszít a
Mikszáth-téri balkonon, majd egyre bővülő vendégkörrel folytatja áldásos alaptevékeny-
ségét.
Jut még egyszer Zsótér Sándor-nak a Balkonhoz kiegyensúlyozottabb társulat, de ez az
előadás is mérföldkő a Genet remekmű magyarországi megjelenítéseinek sorában. Az meg
egyenesen Csoda!!!, hogy mindez a Maladype lakásszínház éppen hogy tizenöt négyzet-
méterén történik!

Toptipp, 2017