Legyek

Írta: Jean-Paul Sartre
Legyek

Fordította: Hubay Miklós

(Euripidész, Aiszkhülosz, Szophoklész és Goethe műveinek felhasználásával)

Rendező: Juraszek Zsuzsanna és a Társulat
unnamed

A Maladype Színház 2023. március 01-én mutatta be a Jean-Paul Sartre: Legyek című drámájából készült sajátos színpadi adaptációt Juraszek Zsuzsanna és a Társulat közös rendezésében az Eötvös10 Kamaratermében.

Jean-Paul Sartre (1905-1980) irodalmi Nobel-díjas francia dráma- és regényíró, filozófus, a XX. századi egzisztencializmus irányzatának meghatározó alakja. Megjelenése mind a filozófia, mind pedig az irodalom történetében új korszakot teremtett: munkásságában e kettőt egymástól elválaszthatatlan egységként valósította meg. A modern francia irodalom csúcsteljesítményeként aposztrofált életművének kontúrjait a világ számos nyelvére lefordított novelláskötetei, regényei, drámai művei, valamint filozófiai-ontológiai alkotásai rajzolták meg.

A Legyek Jean-Paul Sartre első drámája, amely 1943-ban szinte egyszerre jelent meg a szerző főműveként számontartott Lét és a Semmi - Egy fenomenológiai ontológia vázlata című művével. A darabban sajátos filozófiai rendszerének érvényében egy klasszikus drámatoposzhoz, az Atreida ház mítoszához, azon belül is Oresztész történetéhez nyúlt vissza, hogy a szabadság mibenlétét járhassa körül, amely elgondolásában nem a mindenkori hatalom ügye, hanem az embereké.

Sartre Oresztésze független mindentől és mindenkitől: szabadságán kívül nincs semmije. Minden és mindenki idegen számára: nem fűzik emlékek Argosz népéhez és saját testvéréhez, a rabszolgasorba taszított Elektrához sem köti semmi. Gyökértelenségéből fakadó szabadsága súlytalan lebegésként veszi őt körül: arra vágyik, hogy rátalálhasson egy útra, egy tettre, ami csak az övé, ami által - akár a király gyilkosság bűnének árán is - felszabadíthatja húgát, “betöltve ezzel az űrt szíve helyén”.

A Maladype Színház előadásában a sartre-i elgondolás hangsúlya a politikummal átszőtt társadalomkritikáról az egyén belső életének, a “másikhoz” való kapcsolódás vágyának és önnön szabadságának összeütközésére helyeződik. A didakszistól mentes összművészeti előadás Euripidész, Aiszkhülosz, Szophoklész, valamint Goethe klasszikusaiból is kölcsönözve kérdez rá az önmagunk magányos mivoltával való szembenállás és szembesülés örökérvényű problematikájára.

unnamed

Szereplők:

Jupiter: András Gedeon
Oresztész: Pál Zoltán
Püladész: Mesés Gáspár
Elektra: Lukács Andrea
Aigiszthosz: Ádám Kornél
Klütaimnésztra, Erinnüsz: Zsenák Lilla
Iphigénia - Elektra lelkiismerete, Erinnüsz: Erőss Brigitta

Alkotók:
Rendező: Juraszek Zsuzsanna és a Társulat
Dramaturg: Juraszek Zsuzsanna
Zenei vezető: Erőss Brigitta
Jelmez: Kiss Daniella Bernadett mv.
Tér: Balázs Zoltán
Kreatív producer: Huszár Sylvia
Produkciós vezető: Balázs Katalin


Az előadás Jean-Paul Sartre örököseinek engedélyével jött létre.

Magyarországi színpadi jogok: Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség.

Bemutató: 2023. március 1., 19:00 óra, Eötvös10, Kamaraterem

Az előadás időtartama: 60 perc